Skip to content


Letter from Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Please find below, the correspondence (in Ukrainian) with Yuriy Kostenko, the first deputy of the Minister of Foreign Affairs of Ukraine where the government, once again, insist on using Kyiv as the name.

Шановний пане Kичмa,

Міністерство закордонних справ України, підтримуючи важливість вірного написання назв географічних об’єктів України літерами латинського алфавіту, повідомляє наступне.

Як відомо, згідно з прийнятою в ООН практикою, рішення щодо використання на міжнародному рівні систем латинізації мов країн-членів ООН приймаються Конференцією ООН зі стандартизації географічних назв у формі резолюцій. Слід зазначити, що, відповідно до резолюції IV/15 4-ї сесії Конференції, питання про запровадження на міжнародному рівні системи латинізації мов країн-членів розглядається у разі, якщо зацікавлена країна офіційно запроваджує таку систему для своєї власної картографічної системи. Після завершення внутрішньодержавних процедур необхідно інформувати Групу експертів ООН з географічних назв для підготовки схвалення черговою Конференцією відповідного проекту резолюції. На цей час резолюція Конференції ООН, яка б унормовувала латинізацію українських власних назв, не ухвалена.

Відповідно до статті 6 Закону України „Про географічні назви” в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях назви географічних об’єктів України передаються літерами латинського чи іншого алфавіту за правилами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв, яким є Державна служба геодезії, картографії та кадастру Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Державна служба геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкартографія), в межах своєї компетенції, робить все можливе для забезпечення коректного використання світовою спільнотою географічних назв України без посередництва інших мов. З цією метою, провідні світові видавництва в свій час були поінформовані про необхідність передачі українських географічних назв з унормованих українською мовою назв географічних об’єктів України. З 1996 року Укргеодезкартографія представляє Україну у Групі експертів ООН з географічних назв, поширює на міжнародному рівні інформацію про українські географічні назви та їх передачу українською системою латинізації.

В 1996 році Українською комісією з питань правничої термінології були затверджені Нормативна таблиця для відтворення українських власних назв латинським алфавітом та Правила відтворення власних назв України засобами англійського алфавіту. Нормативна таблиця, яка є найбільш вживана в офіційних документах, картографії, освіті, засобах масової інформації, була вперше представлена міжнародному співтовариству на 18-й сесії Групи експертів ООН з географічних назв (Женева, 1996 р.) і використовується у документах ООН, наприклад, „Система латинізації ООН для географічних назв” та „Перелік країн світу”, що робить її доступною для світу.

Крім того, Укргеодезкартографія здійснює реалізацію і координацію питань, пов’язаних з географічними назвами, зокрема, створення та ведення Державного реєстру географічних назв. У зазначеному реєстрі передбачається подання латиноалфавітного відповідника українських географічних назв. Національною академією наук України був розроблений проект Правил транслітерації українських власних назв латиницею, в основу якого покладено Нормативну таблицю. Цей проект був схвалений Міжвідомчою науково-методичною радою з питань географічних назв, яка є постійно діючим дорадчим органом при Державній службі геодезії, картографії та кадастру. Наразі цей проект знаходиться на розгляді Уряду. Після впровадження в Україні на урядовому рівні єдиної системи латинізації власних назв, Укргеодезкартографія представить її на розгляд чергової сесії Групи експертів ООН з географічних назв для підготовки до ухвалення відповідної резолюції Конференції ООН зі стандартизації географічних назв.

З повагою,

В.о. Першого заступника Міністра (підпис) Ю.В.Костенко

[See also a PDF copy of the letter above]

The original enquiry:

Шановний пане Костенко,

Я звертаюся до Вас від громади українців, які живуть в Лондоні та працюють у фінансовому секторі. Професійна діяльність більшості з нас прямо пов’язана з українськими проектами. Для нас дуже важливим є світове визнання України, як сильної та незалежної держави.

Невід’ємною частиною іміджу України є на нашу думку визнання іноземцями волевиявлень українців, як політичних так і громадських. Починаючи з прагнення до тіснішої співпраці з Європейським Союзом, так і внутрішніх змін у самій державі.

Ще в середині 90-х український уряд неодноразово наголошував, що до столиці України в англійській мові потрібно звертатись як Kyiv, а не Kiev. На сьогодні це вже визнано ООН, урядом США та іншими державними інстанціями англомовних країн.

Проте, західна преса ще відстає і на превеликий жаль, ігнорує цю зміну.

Особисто я, та багато моїх колег звертались до провідних британських газет та журналів, як The Economist, Financial Times, мали розмови з їх редакторами. Але вони воліють почути офіційну позицію держави, а не індивідуумів. Для цього ми не одноразово звертались до посла України у Великобританії пана Харченка, але не отримали жодної підтримки, лише небажання займатися цим питання, як “непріоритетним”.

Дивним є теж те – що найвищі посадовці нашої держави часто дають інтерв’ю в Financial Times, але ніколи не звертали увагу журналістів на правильне написання українських географічних назв.

Хочу зауважити, що зміни в бренді часто несуть не лише символічних характер, але використовуються провідними маркетологами для привернення уваги, для створення нового іміджу, а у випадку держав, для залучення інвестицій і туристів.

Зараз нами написано відкритого листа до чільної британської, та і світової, газети The Economist, з якою ця дискусія про правильне написання українських географічних назв вже триває понад три роки. Зібрано сотні підписів. Вже правильно пишеться Lviv, але не Kyiv.

Текст нашого листа можна знайти на Інтернеті: http://www.ipetitions.com/petition/Kyiv/

Ми теж ведемо блоґ, де збираємо всю нам відому інформацію щодо правильного написання назви Київ іноземними мовами: http://www.capitalofukraine.com/name/

Хотілося теж щоб нас підтримала держава, принаймні на рівні Міністерства Закордонних Справ України. Хочу запропонувати Вам провести всесвітню кампанію за правильне написання назви Києва, і щоб такі листи подібних до тих що ми надіслали до Економісту, були розіслані до редакцій провідних ЗМІ англомовних країн світу.

Заздалегідь від імені українських фінансистів у Лондоні дуже вдячний Вам за Вашу підтримку, це допоможе нам в нашій роботі тут в Сіті безсумнівно.

З повагою,

Mapкiян Kичмa

Posted in Governmental, Letters. Tagged with .

2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Марко said

    Цікаво коли державні мужі займуться офіційним доменом: http://vplyv.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=70

Continuing the Discussion

  1. І все ж таки, він Kyiv « Вплив [Народу] linked to this post on September 19, 2009

    […] теж доволі холодно прореагувало щодо цієї […]